Informatie over onze school

Adresgegevens
Basisschool de Bongerd
Eikenlaan 1
5802  CS Venray
tel 0478 - 569711
info@bongerdvenray.nl
www.bongerdvenray.nl

Kennismaken 
Om een keer te komen kennismaken kunt u altijd bellen voor een afspraak.
Naast een gesprek waarin al uw vragen beantwoord worden, kunt u de school in bedrijf zien. Mocht dit de school zijn die het best bij uw kind en u past, dan kunt u een aanmeldformulier downloaden. 


Schoolgids 
De link naar de schoolgids vindt u bovenaan deze pagina


Het team 2017-2018
groep 1-2a Inge Geurts, Nicole Litjens
groep 1-2b Marga Hendriks, Kitty van Nies
groep 3 Kitty Driessen, Ellen Steeghs
groep 4 Susan Nabuurs, Judith van Dijck
groep 5/6 Judith Bruijsten (Saskia Kusters onderwijsassistent)
groep 6/7 Paulien Verheijen (Saskia Kusters onderwijsassistent)
groep 8 Marieke Hendrix en Nicole Litjens
directeur  - Karin Buskens
locatieleider - Lineke Roording
intern begeleider - Els van Asseldonk
 
concierge - Hay Philipsen
administratie - Ria Geerets

Schooltijden voor alle groepen
Groep 1 t/m 8 
's morgens 08.30 - 11.45 uur
's middags 13.00 - 15.15 uur
's woensdags en vrijdags 08.30 - 12.15 uur

Wij stellen het op prijs dat uw kind op tijd op school is. Om 8.20 uur gaat het eerste belsignaal en gaan de kinderen naar binnen. Ouders/verzorgers mogen mee naar binnen, maar dit is niet verplicht. Bij het tweede belsignaal (8.30 u.) begint het onderwijs.Vooral bij slecht weer vragen wij u, uw kind niet te vroeg naar school te sturen. Indien uw kind door ziekte of om andere redenen verhinderd is, vragen wij u dit telefonisch of via het ouderportaal voor schooltijd aan ons door te geven.

Gymrooster 2017-2018
ma 10.15-11.45 uur groep 8
wo 8.30 - 10.00 uur groep 3 & 4
do 08.30-10.15 uur groep 6/7
do 10.15-11.45 uur groep 5/6Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie (Carnaval) 12-02-2018 t/m 16-02-2018
Pasen 2-4-2018
Koningsdag 27-4-2018
Meivakantie (incl. Hemelvaart) 30-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren 21-5-2018
Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018


Vakantierooster SPOV 2018-2019

Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie (Carnaval) 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019


Adressen en telefoonnummers: 

SPO Venray
algemeen directeur: dhr. M. Reulen
Eindstraat 42 5801 CR Venray
0478 - 516215

Jeugdgezondheidszorg
Eindstraat 42 5801 CE Venray
0478 - 531477

GGD Venlo
Drie Decembersingel 50 
5921 AC Venlo   
077- 8504848

Begeleidingscentrum onderwijs BCO
Postbus 829
5900 AV Venlo
077 - 519284

Co÷rdinatie logopedie
Postbus 1150
5900 BD Venlo
077 - 598888

Inspectie basisonderwijs 
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs
0800 - 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 - 1113111

Bureau Jeugdzorg
Noorderhof 14
5804 BV Venray
0478 - 517484

Foto's'