Groep 5

Momenteel zijn we bezig met thema Nederland Waterland.
We hebben het tijdens de themalessen over duinen, dijken, NAP, zeespiegel, waterkering terpen gehad. Deze begrippen hangen op de woordenschat muur in de klas.
De woordenschat muur wordt nog uitgebreid met de komende themalessen.
Tijdens beeldende vorming hebben we een waterdier geschetst, vervolgens één waterdier gekozen en met wasco getekend. Tijdens de laatste les zijn we met ecoline over de wasco gegaan, zodat er prachtige creaties zijn gemaakt. De creaties zijn te bewonderen op het raam.
We hebben samen een escape room 'Storm op komst' gedaan. Hierin moesten we 3 codes kraken om ervoor te zorgen dat de Maeslantkering sluit en Nederland niet overstroomt.
Met de blue bot programmeren we de juiste route naar een (hoofd)stad in Nederland.
Volgende week gaan we verder met de Watersnoodramp. We kunnen niet naar het museum in Zeeland, maar we hebben wel verschillende materialen van het museum gekregen om te lezen.
_____________________________________________

Afgelopen weken hebben gewerkt aan het thema Verschillende feesten.
We hebben filmpjes bekeken over verschillende feesten die op de wereld gevierd worden.
Daarnaast hebben we zelfstandig of in tweetallen informatie en afbeeldingen gezocht over ons gekozen feest. Hier hebben we een muurkrant van gemaakt.
Op het einde van het thema hebben we de muurkracht gepresenteerd.

_________________________________________De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema Wetenschap.
We hebben in groepjes één uitvinding bedacht en ontworpen. Daarna hebben we deze in het Xpeditielab op het Raayland College gemaakt en onderzocht wat het beste werkt.
Tijdens het proefjescircuit hebben we ontdekt wat het gebeurd als we bakpoeder in azijn of water gooien, hoe we blind onze schoenveters kunnen strikken, wat we voelen als we blind in de elleboog worden gekriebeld, hoe we een muntje uit een torentje van 6 dobbelstenen kunnen halen zonder dat de toren valt en hoe ons reactievermogen is.
Daarnaast hebben we een woordenschat muur gemaakt met alle moeilijke woorden van dit thema.____________________________________________


Groep 5 heeft een fijne start gemaakt, zoals te lezen is in de digitale werkvorm waarin de kinderen zelf konden invullen hoe ze de start in groep 5 hebben ervaren. 
D.m.v ingevulde kaartjes en een bordspel hebben de kinderen verteld over hun vakantie en elkaar nog beter leren kennen. Ook zijn de meeste kinderen al aan bod gekomen om te vertellen aan de klas waar ze trots op zijn d.m.v. de trotstas die ze om de beurt mee naar huis mogen nemen. Natuurlijk hebben we ook het schoolgebouw bekeken dat in de vakantie geschilderd is en de posters met de gedragsverwachtingen die door en aan het schoolgebouw geplaatst zijn. Deze hebben we besproken, geoefend en natuurlijk toegepast.


 

04juli2022
Studiedag