Groep 5

Groep 5 heeft een fijne start gemaakt, zoals te lezen is in de digitale werkvorm waarin de kinderen zelf konden invullen hoe ze de start in groep 5 hebben ervaren. 
D.m.v ingevulde kaartjes en een bordspel hebben de kinderen verteld over hun vakantie en elkaar nog beter leren kennen. Ook zijn de meeste kinderen al aan bod gekomen om te vertellen aan de klas waar ze trots op zijn d.m.v. de trotstas die ze om de beurt mee naar huis mogen nemen. Natuurlijk hebben we ook het schoolgebouw bekeken dat in de vakantie geschilderd is en de posters met de gedragsverwachtingen die door en aan het schoolgebouw geplaatst zijn. Deze hebben we besproken, geoefend en natuurlijk toegepast.