Informatie

Informatie over onze school

Adresgegevens
Basisschool de Bongerd
Eikenlaan 1
5802  CS Venray
tel 0478 - 569711
info@bongerdvenray.nl
www.bongerdvenray.nl


Schoolgids 
De link naar de schoolgids vindt u bovenaan deze pagina

Respectprotocol 
Hier vindt u het respectprotocol

 

Het team 2021-2022
groep 1-2  Marieke Hendrix en Susan Nabuurs
groep 2-3     Lennie Lenssen en Suzanne Speijcken
groep 3-4     Kitty Driessen en Suzanne Speijcken 

groep 5  Melissa vd Pasch en Susan Nabuurs 
groep 6-7  Paulien Verheijen 
groep 7-8  Judith Bruijsten

ondersteuning in alle groepen - Inge Geurts

directeur - Karin Buskens
adjunct-directeur - Lineke Roording
intern begeleider - Vera Berckmoes
conciërge - Ricardo Jacobs
administratie - Ria Geerets
  

Schooltijden voor alle groepen
Wij hebben een continurooster.
De schooltijden zijn dan voor groep 1 t/m 8 als volgt:

maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.30 uur
woensdag en vrijdag 08.30-12.30 uur

Wij stellen het op prijs dat uw kind op tijd op school is. Om 8.20 uur gaat het eerste belsignaal en gaan de kinderen naar binnen. Bij het tweede belsignaal (8.30 u.) begint het onderwijs. Vooral bij slecht weer vragen wij u, uw kind niet te vroeg naar school te sturen. Indien uw kind door ziekte of om andere redenen verhinderd is, vragen wij u dit telefonisch of via het ouderportaal voor schooltijd aan ons door te geven.


Gymrooster 2021-2022
donderdag 08.30-10.15u groep 6 - 7 - 8 
donderdag 09.45-11.45u groep 3 - 4 - 5
Vakantierooster & studiedagen 2021-2022
 
 Start schooljaar      Maandag 6 september
 Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021 
 6 dec Op maandag 6 december start de schooldag voor alle kinderen van SPOVenray om 10.00u. i.v.m. Pakjesavond.
 Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 SPOV studiedag vrijdag 14 januari 2022
 Carnavalsvakantie   28 februari t/m 4 maart 2022
 2e Paasdag 18 april 2022
 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
 Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
 2e Pinksterdag 6 juni 2022
 Vrije dag vrijdag 24 juni 2022
(i.v.m. avond cultuurvoorstelling 23 juni 2022)
 Studiedag maandag 4 juli 2022
 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

Al onze andere studiemomenten plannen wij buiten de lesuren van de kinderen, dus na schooltijd in.

SPOV Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie            24-10-'22 t/m 28-10-'22
Kerstvakantie             26-12-'22 t/m 06-01-'23
Carnavalsvakantie      20-02-'23 t/m 24-02-'23
2e Paasdag                10-04-'23
Meivakantie               24-04-'23 t/m 05-05-'23
Hemelvaart                18-05-'23 en 19-05-'23
2e Pinksterdag           29-05-'23
Zomervakantie          17-07-'23 t/m 25-08-'23
SPOV studiedag         23-09-'22  Het ouderportaal 
Wij werken met het Basis Online ouderportaal. Dit Ouderportaal is een veilig platform waar het kind centraal staat en waar ouders en school elkaar eenvoudig en snel op de hoogte kunnen houden. In de afgeschermde, HTTPS beveiligde omgeving heeft de ouder waar en wanneer dan ook toegang tot actuele informatie van de school. Met behulp van het ouderportaal kunnen oudergesprekken gepland worden, absenties gemeld worden en er worden foto's op geplaatst van activiteiten op school.

04juli2022
Studiedag