Informatie

Informatie over onze school

Adresgegevens
Basisschool de Bongerd
Eikenlaan 1
5802  CS Venray
tel 0478 - 569711
info@bongerdvenray.nl
www.bongerdvenray.nl

Kennismaken 
Om een keer te komen kennismaken kunt u altijd bellen voor een afspraak.
Naast een gesprek waarin al uw vragen beantwoord worden, kunt u de school in bedrijf zien. Mocht de Bongerd de school zijn die het best bij uw kind en bij u past, dan kunt u een aanmeldformulier deel 1 en aanmeldformulier deel 2 downloaden. Schoolgids 
De link naar de schoolgids vindt u bovenaan deze pagina


Het team 2020-2021
groep 1-2 Marieke Hendrix, Susan Nabuurs
groep 3 Suzanne Speijcken, Chantal Peulen (vervangt Kitty van Nies)

groep 4 Kitty Driessen, Marleen van de Weide (vervangt Melissa v.d. Pasch)
groep 5-6 Inge Geurts, Chantal Peulen
groep 6-7 Paulien Verheijen 
groep 7-8 Judith Bruijsten
gymlessen Susan Nabuurs
directeur  - Karin Buskens
locatieleider - Lineke Roording
intern begeleider - Vera Berckmoes

concierge - Ricardo Jacobs
administratie - Ria Geerets

Schooltijden voor alle groepen
Wij hebben een continurooster.
De schooltijden zijn dan voor groep 1 t/m 8 als volgt:

maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.30 uur
woensdag en vrijdag 08.30-12.30 uur

Wij stellen het op prijs dat uw kind op tijd op school is. Om 8.20 uur gaat het eerste belsignaal en gaan de kinderen naar binnen. Ouders/verzorgers mogen mee naar binnen, maar dit is niet verplicht. Bij het tweede belsignaal (8.30 u.) begint het onderwijs. Vooral bij slecht weer vragen wij u, uw kind niet te vroeg naar school te sturen. Indien uw kind door ziekte of om andere redenen verhinderd is, vragen wij u dit telefonisch of via het ouderportaal voor schooltijd aan ons door te geven.


Gymrooster 2020-2021
do 8.30 - 10.15 uur groep 5-6
do 10.15 - 11.50 uur groep  3 en 4
do 12.30 - 14.30 uur groep 6-7 en 7-8Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie        19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie          21-12-2020 t/m 01-01-2021
Carnavalsvakantie  15-02-2021 t/m 19-02-2021
2e Paasdag             05-04-2021
Koningsdag             27-04-2021
Meivakantie            03-05-2021 t/m 14-05-2021
2e Pinksterdag       24-05-2021
Zomervakantie       26-07-2021 t/m 03-09-2021

Studiedagen 2020-2021
Vrijdagochtend 27 november 2020
Vrijdagochtend 8 januari 2021
Maandag 12 april 2021
Maandag 5 juli 2021  


Het ouderportaal 
Wij werken met het Basis Online ouderportaal. Dit Ouderportaal is een veilig platform waar het kind centraal staat en waar ouders en school elkaar eenvoudig en snel op de hoogte kunnen houden. In de afgeschermde, HTTPS beveiligde omgeving heeft de ouder waar en wanneer dan ook toegang tot actuele informatie van de school. Met behulp van het ouderportaal kunnen oudergesprekken gepland worden, absenties gemeld worden en er worden foto's op geplaatst van activiteiten op school. 

30september2020
Goudenweken