Informatie

Informatie over onze school

Adresgegevens
Basisschool de Bongerd
Eikenlaan 1
5802  CS Venray
tel 0478 - 569711
info@bongerdvenray.nl
www.bongerdvenray.nl

Kennismaken 
Om een keer te komen kennismaken kunt u altijd bellen voor een afspraak.
Naast een gesprek waarin al uw vragen beantwoord worden, kunt u de school in bedrijf zien. Mocht dit de school zijn die het best bij uw kind en u past, dan kunt u een aanmeldformulier downloaden. 


Schoolgids 
De link naar de schoolgids vindt u bovenaan deze pagina


Het team 2018-2019
groep 1-2a Inge Geurts, Kitty van Nies
groep 1-2b Tamara Langen, Kitty van Nies
groep 2-3 Susan Nabuurs, Ellen Steeghs
groep 4 Kitty Driessen, Judith van Dijck
groep 5 Judith Bruijsten 
groep 6-7 Paulien Verheijen 
groep 7-8 Marieke Hendrix, Judith van Dijck
directeur  - Karin Buskens
locatieleider - Lineke Roording
intern begeleider - Vera Berckmoes

concierge - Hay Philipsen
administratie - Ria Geerets

Schooltijden voor alle groepen
Wij hebben een continurooster.
De schooltijden zijn dan voor groep 1 t/m 8 als volgt:

maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.30 uur
woensdag en vrijdag 08.30-12.30 uur

Wij stellen het op prijs dat uw kind op tijd op school is. Om 8.20 uur gaat het eerste belsignaal en gaan de kinderen naar binnen. Ouders/verzorgers mogen mee naar binnen, maar dit is niet verplicht. Bij het tweede belsignaal (8.30 u.) begint het onderwijs. Vooral bij slecht weer vragen wij u, uw kind niet te vroeg naar school te sturen. Indien uw kind door ziekte of om andere redenen verhinderd is, vragen wij u dit telefonisch of via het ouderportaal voor schooltijd aan ons door te geven.


Gymrooster 2018-2019
do 10.15 - 12.00 uur groep 6/7/8
do 12.30 - 14.15 uur groep 3/4/5

Vakantierooster SPOV 2018-2019

Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie (Carnaval) 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart                
Pinksteren
30-05-2019 & 31-05-2019
10-06-2019                        
Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019

Studiedagen 2018-2019
- Donderdag 6 december
- Maandag 17 juni


Vakantierooster SPOV 2019-2020
Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie (Carnaval) 24-02-2020 t/m 28-02-2020
2e Paasdag 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020


Het ouderportaal 
Wij werken met het BasisOnline ouderportaal. Dit Ouderportaal is een veilig platform waar het kind centraal staat en waar ouders en school elkaar eenvoudig en snel op de hoogte kunnen houden. In de afgeschermde, HTTPS beveiligde omgeving heeft de ouder waar en wanneer dan ook toegang tot actuele informatie van de school. Met behulp van het ouderportaal kunnen oudergesprekken gepland worden, absenties gemeld worden en er worden foto's op geplaatst van activiteiten op school.


Schoolfruit
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan het EU-schoolfruitprogramma.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
Adressen en telefoonnummers: 

SPO Venray
algemeen directeur: dhr. M. Reulen
Eindstraat 42 5801 CR Venray
0478 - 516215

Jeugdgezondheidszorg
Eindstraat 42 5801 CE Venray
0478 - 531477

GGD Venlo
Drie Decembersingel 50 
5921 AC Venlo   
077- 8504848

Begeleidingscentrum onderwijs BCO
Postbus 829
5900 AV Venlo
077 - 519284

Coördinatie logopedie
Postbus 1150
5900 BD Venlo
077 - 598888

Inspectie basisonderwijs 
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs
0800 - 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 - 1113111

Bureau Jeugdzorg
Noorderhof 14
5804 BV Venray
0478 - 517484

19augustus2019
Eerste schooldag