Informatie

Informatie over onze school

Adresgegevens
Basisschool de Bongerd
Eikenlaan 1
5802  CS Venray
tel 0478 - 569711
info@bongerdvenray.nl
www.bongerdvenray.nl

Kennismaken 
Om een keer te komen kennismaken kunt u altijd bellen voor een afspraak.
Naast een gesprek waarin al uw vragen beantwoord worden, kunt u de school in bedrijf zien. Mocht dit de school zijn die het best bij uw kind en u past, dan kunt u een aanmeldformulier downloaden. 


Schoolgids 
De link naar de schoolgids vindt u bovenaan deze pagina


Het team 2019-2020
groep 1-2 Marieke Hendrix, Kitty van Nies
groep 2-3 Suzanne Speijcken, Melissa van der Pasch
 
groep 3-4 Kitty Driessen, Melissa van der Pasch 
groep 5 Inge Geurts, Susan Nabuurs
groep 6-7 Paulien Verheijen (ondersteuning door Ide Min en Kitty van Nies)
groep 8 Judith Bruijsten
directeur  - Karin Buskens
locatieleider - Lineke Roording
intern begeleider - Vera Berckmoes

concierge - Hay Philipsen
administratie - Ria Geerets

Schooltijden voor alle groepen
Wij hebben een continurooster.
De schooltijden zijn dan voor groep 1 t/m 8 als volgt:

maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.30 uur
woensdag en vrijdag 08.30-12.30 uur

Wij stellen het op prijs dat uw kind op tijd op school is. Om 8.20 uur gaat het eerste belsignaal en gaan de kinderen naar binnen. Ouders/verzorgers mogen mee naar binnen, maar dit is niet verplicht. Bij het tweede belsignaal (8.30 u.) begint het onderwijs. Vooral bij slecht weer vragen wij u, uw kind niet te vroeg naar school te sturen. Indien uw kind door ziekte of om andere redenen verhinderd is, vragen wij u dit telefonisch of via het ouderportaal voor schooltijd aan ons door te geven.


Gymrooster 2019-2020
do 8.45 - 10.00 uur groep 5
do 10.15 - 11.30 uur groep  2-3 en 3-4
do 12.30 - 14.30 uur groep 6-7 en 8Vakantierooster SPOV 2019-2020
Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie (Carnaval) 24-02-2020 t/m 28-02-2020
2e Paasdag 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie        19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie          21-12-2020 t/m 01-01-2021
Carnavalsvakantie  15-02-2021 t/m 19-02-2021
2e Paasdag             05-04-2021
Koningsdag             27-04-2021
Meivakantie            03-05-2021 t/m 14-05-2021
2e Pinksterdag       24-05-2021
Zomervakantie       26-07-2021 t/m 03-09-2021 


Het ouderportaal 
Wij werken met het BasisOnline ouderportaal. Dit Ouderportaal is een veilig platform waar het kind centraal staat en waar ouders en school elkaar eenvoudig en snel op de hoogte kunnen houden. In de afgeschermde, HTTPS beveiligde omgeving heeft de ouder waar en wanneer dan ook toegang tot actuele informatie van de school. Met behulp van het ouderportaal kunnen oudergesprekken gepland worden, absenties gemeld worden en er worden foto's op geplaatst van activiteiten op school. 

24augustus2020
Start schooljaar
24augustus2020
Screening hoofdluis